به چشمتان اعتمادنکنید!!!

آیا خطوط افقی موازیند یا نه؟

این فیل چند تا پا داره؟
چند چهره در این تصویر می بینید؟
آیا می توانید در عکس زیر 4 گرگ ببینید؟

In the picture below, do you see a face and the word liar?
در عکس زیر به نظر میرسد دایره وسط سمت چپ بزرگتر از دایره وسط سمت راست باشد اما این طور نیست و با هم برابرند
در عکس زیر آیا مار پیچ می بینید؟
!!اما نه دوایر متحدالمرکزند
!برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط عکس زیر خیره شوید.خواهید دید که هاله دور آن از بین خواهد رفت
آیا می توانید در تصویر زیر سگ را ببینید؟
برای 30 ثانیه به حباب سیاه لامپ زیر خیره شوید سپس ناگهان نگاهتان را به قسمت سفید مانیتور یا یک صفحه سفید دیگر بیاندازید.یک لامپ نورانی را جلو چشمان خود می بینید
فکر می کنیدچند رنگ در این تصویر به کار رفته؟تنها سه رنگ!سفید -سبز و صورتی .اما بنظر می رسد دو نوع رنگ صورتی بکار رفته
!پله پایان ناپذیر
مثلث غیر ممکن
آیا تصویر زیر می چرخد و موج میزند؟
به نقطه خاکستری وسط تصویر زیر نگاه کنید.سپس سر خود را عقب و جلو ببرید. به نظر می رسد که دوایر می چرخند
فکر می کنید می توانید چنین چیزی بسازید؟
به مدت یک دقیقه به تصویر زیر خیره شوید بدون اینکه چشمان خود را حرکت دهید.سپس ناگهان نگاه خود را به صفحه سفیدی بیاندازید.چه می بینید؟
آیا دو خط ارغوانی موازیند یا نه؟
.تصویر یک پرنده که شخصی را در منقار دارد
!!اما وقتی برعکس می شود قایقرانی با یک ماهی بزرگ
یک آموزش غیر ممکن
یک سازه عجیب
به مدت یک دقیقه به وسط تصویر زیر خیره شوید بدون اینکه چشمان خود را حرکت دهید.سپس ناگهان نگاه خود را به صفحه سفیدی بیاندازید.پرچم آمریکا را می بینید؟

یک بنای تاریخی غیر ممکن

آیا میتوانید 13 چهره مخفی در این تصویر ببینید؟

کدام سرباز بلندتر است؟

این تصویر یک خرگوش است یا یک اردک؟
آیا تصویر زیر از یک جزیره است؟
اگر تصویر را بر عکس کنید می بینید که یک دهانه آتشفشان است
فکر می کنید می توانید چنین چیزی بسازید؟
تصویر زیر شبیه یک مارپیچ است.اما بواقع چند دایره است
آیا می توانید در عکس زیر 3 چهره ببینید؟
لطفا چند لحظه صبر کنید تا تصویر زیر شروع به چرخیدن کند.سپس به مدت یک دقیقه به وسط تصویر خیره شوید بدون اینکه چشمان خود را حرکت دهید.آنگاه ناگهان نگاه خودرابه پشت دستتان بدوزید.آیا زیر پوستتان چیزیست؟
آیا ممکن است که مساحت با تغییر جای قطعات آن تغییر کند؟
چهره ای در مریخ
Photo taken by Viking 1 in 1976

The Face on the Earth
عکسی از یک محل تاریخی.آیا چهره ای را روی قله کوه می بینید؟

آیا خطوط افقی موازیند یا نه؟

.چند تصویر مخفی در عکس زیر میبینید؟خوب دقت کنید باز هم خواهید یافت

چند اسب در عکس زیر می بینید؟

دو عاشق پیر ،دو نوازنده،یک گلدان،یا یک زن؟

آیا می توانید 9 چهره در تصویر زیر ببینید؟

این دو مرد از پله بالا میروند یا پایین؟
یک اسکیمو یا یک چهره؟
That's Life.

/ 0 نظر / 29 بازدید