اگر جایی غیر از ایران به دنیا می آمدید اوضاع زندگی تان چطور بود ؟!

برای مثال ما مقایسه ای میکنیم بین ترکیه و ایران ، و سایت با مقایسه آمار دو کشور به ما میگوید که اگر به جای ایران در ترکیه زندگی میکردیم ، شرایط زندگیمان به چه صورت بود :

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/01/turkey-vs-iran2.jpg

همانطوری که مشاهده میکنید ، اطلاعات جالبی به دست آمد ، اگر در ترکیه زندگی میکردید :

♦ ۱۳ درصد کمتر پول در می آوردید

♦ ۸ درصد کمتر با تبعیض طبقاتی مواجه میشدید

♦ ۵ درصد کودک بیشتری داشتید

♦ ۵۰ درصد احتمال ابتلا به ایدزتان کمتر بود

و …

در نهایت هم سایت دربارۀ کشور مورد نظر شما منابعی را برای مطالعه پیشنهاد میدهد :

http://themani.me/wp-content/uploads/2011/01/about-iran-book.jpg

برای استفاده از این سایت به اینجا مراجعه کنید .

/ 0 نظر / 6 بازدید